• ΟΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΕΙΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΘΑ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΕΩΣ 03:00

     

     

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

 

Η παρούσα σύμβαση καλύπτει κάθε ηλεκτρονική πώληση προϊόντων μέσω του δικτυακού τόπου (website) b2b.dparts.gr  της εταιρίας bparts.gr Ο.Ε. που εδρεύει στην Αθήνα, Στρατηγού Καλλάρη 31 με ΑΦΜ 084182250. Κάθε χρήστης που εισέρχεται και κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρείται ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους που αναγράφονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης δε συναινεί με αυτούς τους όρους, οφείλει να μην πραγματοποιήσει οποιαδήποτε συναλλαγή με το ηλεκτρονικό κατάστημα. Η αποστολή της παραγγελίας σας συνεπάγεται την αποδοχή της παρούσας σύμβασης και όλων των όρων αυτής.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Το σύνολο των περιεχομένων αυτού του δικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων των κειμένων, γραφικών και φωτογραφιών, εμπορικών σημάτων και χαρακτηριστικών, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας του b2b.dparts.gr και των παρόχων που συνεργάζονται με το ηλεκτρονικό κατάστημα και προστατεύεται από τους Ελληνικούς και Διεθνείς νόμους περί προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων. Κανένα από τα παραπάνω δε δύναται να αποτελέσει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να διανεμηθεί με οποιοδήποτε τρόπο χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της bparts.gr Ο.Ε. Τα λοιπά σήματα διαφόρων εταιριών, οργανισμών και συνεργατών αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία, συνεπώς φέρουν σχετική ευθύνη. Ο χρήστης κατανοεί και συναινεί ότι δεν έχει το δικαίωμα να εκμεταλλεύεται εμπορικά ή μη σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του b2b.dparts.gr. Η bparts.gr Ο.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, να διακόπτει προσωρινά ή και μόνιμα μέρος ή σύνολο των περιεχομένων του ιστότοπου χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες. Ο χρήστης κατανοεί ότι η bparts.gr Ο.Ε. έχει το δικαίωμα να διακόψει τη χρήση των κωδικών πρόσβασης ή την προβολή περιεχομένων σε χρήστη που πιστεύει ότι έχει παραβιάσει τους παρόντες όρους χρήσης.  

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ

Η παραγγελία σας θα θεωρείται ληφθείσα από τη στιγμή που θα λάβετε email με τη σχετική ενημέρωση της κατάστασης παραγγελίας με την ένδειξη "Επιβεβαίωση Παραγγελίας". Σε περίπτωση που η διαθεσιμότητα του προϊόντος διαφέρει από την αναγραφόμενη στη σελίδα θα λαμβάνεται σχετική ενημέρωση. Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί ακύρωση της παραγγελίας, υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα (εντός της ημέρας της παραγγελίας) το b2b.dparts.gr είτε εγγράφως είτε τηλεφωνικώς στα στοιχεία επικοινωνίας που αναγράφονται στην αρχική σελίδα του ιστοτοπου. Ανάλογα με το στάδιο της παραγγελίας θα σας ενημερώσουμε για τις επιλογές σας.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η διαχείριση και η προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του δικτυακού τόπου της  bparts.gr Ο.Ε. υπόκεινται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις καθώς και στις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου (Ν. 2472/1997 για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής προστασίας Δεδομένων, τα Π.Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000) και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Εάν κάποιος επισκέπτης/ χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας. Η bparts.gr Ο.Ε. διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων των χρηστών και δεν δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιοδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο με την εξαίρεση των περιπτώσεων που ρητώς προβλέπονται σε σχετικές διατάξεων του νόμου.
Η bparts.gr Ο.Ε. καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ενημέρωση και την ανάπτυξη του παρόντος δικτυακού τόπου, λαμβάνει δε όλα τα ενδεδειγμένα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα προκειμένου να προστατεύσει την ασφάλεια των δεδομένων που καταχωρούνται, δεν δύναται όμως να εγγυηθεί ότι οι λειτουργίες ή το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου δεν θα παρουσιάσουν διακοπές ή σφάλματα και ότι ο δικτυακός τόπος ή ο διακομιστής του δεν θα περιέχουν ιούς ή άλλα επιβλαβή στοιχεία.
" ×